Giao nhận, chuyển phát nhanh nội địa và các dịch vụ khác như: khai báo hải quan, nhận hàng từ nước ngoài về Việt Nam, làm thủ tục hàng nhập và xuất tại sân bay…