Dịch vụ hàng phát chuyển nhanh (EXP)

  TNT cung cấp dịch vụ phát chuyển nhanh (Exp) trên các đường bay nội địa của Vietnam Airlines, đi/đến các ga hàng hóa tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. TNT cam kết vận chuyển theo đúng lịch trình bay của Vietnam Airlines với thời gian toàn trình […]