Dịch vụ hàng phát chuyển nhanh (EXP)

  TNT cung cấp dịch vụ phát chuyển nhanh (Exp) trên các đường bay nội địa của Vietnam Airlines, đi/đến các ga hàng hóa tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. TNT cam kết vận chuyển theo đúng lịch trình bay của Vietnam Airlines với thời gian toàn trình […]

V/v: Tạm dừng hàng PKT (chuyển tải) bay vòng từ ngày 22/09/2018

Kính gửi: Quý khách hàng Trong thời gian tới, tải hàng hóa hạn chế, các khách hàng đang cần đẩy mạnh sản lượng hàng nhanh để đặt sản lượng chiết khấu. Do vậy, VN sẽ tạm dừng tiếp nhận hàng PKT bay vòng để dành tải hỗ trợ khách hàng đạt sản lượng mục tiêu […]